ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MARKOS QUIZ

By
In Uncategorized

Η εταιρεία με την επωνυμία THE ART OF COMEDY Α.Ε.  με έδρα το Περιστέρι, Φιλικών 86 & Βάμβα, διενεργεί Διαγωνισμό με μορφή Ερωτήσεων, στην ενότητα MARKOS QUIZ, διαμέσω του ιστότοπου https://www.markosseferlis.gr για όλους τους επισκέπτες του site.

1] Στο Quiz  μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα & Κύπρο μόνιμα και νόμιμα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του ΔΩΡΟΥ ή ΔΩΡΩΝ.

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας THE ART OF COMEDY Α.Ε. και της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α) βαθμού.

3] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

4] Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται σε πεδίο του ιστότοπου https://www.markosseferlis.gr που σηματοδοτείται «Όροι Διαγωνισμού MARKOS QUIZ».

5] Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, αφού πρώτα συμπληρώσουν στη φόρμα συμμετοχής, το Ονοματεπώνυμό τους, το Κινητό τους Τηλέφωνο, τη Διεύθυνση τους και το e-mail τους.

 Όσοι απαντήσουν σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, κερδίζουν αυτόματα το Δώρο ή Δώρα τους.

6] Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετέχει όσες φορές θέλει στο Διαγωνισμό, αλλά ΜΙΑ ΦΟΡΑ θα παραλάβει Δώρο του ή Δώρα.

7] Για το συγκεκριμένο διαγωνισμό το Δώρο είναι 1 (ένα) DVD με θεατρική παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Η διοργανώτρια εταιρεία THE ART OF COMEDY Α.Ε. δύναται να αλλάζει τα Δώρα των νικητών κατά περίπτωση.

8] Οι νικητές του MARKOS QUIZ,  θα ειδοποιηθούν μέσω προσωπικού μηνύματος στο email που θα δηλώσουν κατά την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Με την αποστολή από την εταιρία του οικείου μηνύματος, τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση.

9] Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους από τα κεντρικά γραφεία THE ART OF COMEDY Α.Ε. στην οδό Φιλικών 86 & Βάμβα Στο Περιστέρι. Ημέρες παραλαβής των δώρων ορίζονται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και ώρες από 10:00 έως και 17:00.

10] Το Δώρο (ή Δώρα) είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

11] Η εταιρεία THE ART OF COMEDY Α.Ε. δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

12] Η εταιρεία THE ART OF COMEDY Α.Ε.  και η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

13] Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή των αποτελεσμάτων του μέσω του ιστότοπου https://www.markosseferlis.gr

14] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία THE ART OF COMEDY Α.Ε  αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως οποτεδήποτε θελήσει από την εταιρεία, τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

15] Επιπλέον, στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό.

16] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την ΑΠΟΔΟΧΗ όλων των όρων του Διαγωνισμού.